Stwierdzenie nabycia spadku, czyli ustalenie tylko tego kto dziedziczy oraz w jakich częściach i w jaki sposób (z dobrodziejstwem inwentarza czy wprost), może zostać przeprowadzone przed sądem albo u notariusza – jak w każdej sytuacji są za i przeciw każdego z rozwiązań. Może też tak być, że nie ma wyboru i zostaje postępowanie przed sądem. Są też przypadki, gdy trzeba złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku albo rozważyć, czy z mocy ustawy nie doszło już do przyjęcia spadku i w jaki sposób. Osobnym tematem jest testament: najpierw ustalenie czy jest ważny i skuteczny, a następnie (często potrzebna) interpretacja jego treści i urzeczywistnienie woli spadkodawcy. Myślę, że warto też w tym miejscu wspomnieć o bardzo ważnych sprawach o zachowek oraz o dział spadku, czyli podział majątku spadkowego, czasami połączony z zaliczeniem darowizn lub ze zniesieniem współwłasności.

  • Podział majątku spadkowego
  • Zachowek
  • Odrzucenie spadku
  • Nabycie spadku