Klasyczne sprawy rodzinne to sprawy o rozwód lub separację, o alimenty, ich podwyższenie lub obniżenie, o władzę rodzicielską: jej ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie lub przywrócenie, o kontakty z dziećmi lub z wnukami, ustalenie ojcostwa, miejsce pobytu dziecka. Nie wszystkie z nich są trudne pod względem prawnym, ale żadna z nich nie jest prosta pod względem emocjonalnym i ich skomplikowany charakter dotyczy stanów faktycznych, niezwykle trudnych do przekazania sądowi. Rozstanie małżonków, jeśli następuje w czasie gdy chociażby jedno dziecko jest jeszcze małoletnie, wiąże się z obowiązkiem sądu orzekania o wszystkich sprawach rodziny. Każda z ww. spraw może też być wszczęta niezależnie, w zależności od potrzeby, sytuacji i przede wszystkim od oczekiwań odnośnie tego co chcemy uzyskać: czasami dla dziecka, czasami dla siebie.

  • Rozwód
  • Separacja
  • Alimenty
  • Władza rodzicielska
  • Kontakty z dzieckiem
  • Kontakty z wnukiem