Postępowanie karne zupełnie inaczej wygląda z punktu widzenia pokrzywdzonego, który może swe prawa wykonywać także jako oskarżyciel posiłkowy lub oskarżyciel prywatny, a zupełnie inaczej z punktu widzenia obrony osoby podejrzanej lub już oskarżonej. Nawet mimo zmian procedury karnej, w każdej sytuacji procesowej należy aktywnie realizować swoje uprawnienia. Tak samo jest w sprawach o wykroczenia, które wcale nie są prostsze, a pod względem złożoności faktów i okoliczności zdarzeń dorównują niektórym procesom karnym. Zarówno po stronie oskarżenia, jak i po stronie obrony, zawsze należy szukać (ponieważ można znaleźć) argumentów przemawiające za naszymi racjami i w efekcie za uwzględnieniem ich przez sąd.

  • Obrona podejrzanego i oskarżonego
  • Reprezentowanie praw pokrzywdzonego
  • Przestępstwa
  • Sprawy związane z wykonaniem kary
  • Wykroczenia