Problemy z prawem cywilnym dotyczą przede wszystkim spraw o zapłatę, wśród których nie sposób wymienić wszystkich, ale które często dotyczą nienależytego wykonania umowy i związanych z tym roszczeń, odszkodowań, ale także spraw o zasiedzenie nieruchomości, zniesienie współwłasności, podział majątku małżonków, ustanowienie służebności, w tym drogi koniecznej, itd. Wyliczenie kategorii i rodzajów spraw cywilnych jest nie tylko bardzo trudne, ale czasami wydaje się niemożliwe z tej prostej przyczyny, że wedle przepisów każdy może pozwać drugą osobę o dowolne roszczenie – wtedy właśnie sąd cywilny musi się taką sprawą zająć (jeśli tylko opisane w pozwie żądanie nie jest zastrzeżone do właściwości organów administracji) i dopiero po przeprowadzeniu wszystkich dowodów i przejściu całego procesu poznajemy orzeczenie sądu. Dlatego tak ważne jest zgłoszenie wniosków, zajęcie stanowiska i branie aktywnego udziału w sprawie.

  • Zasiedzenie nieruchomości
  • Odszkodowanie
  • Zniesienie współwłasności
  • Roszczenia z tytułu nienależytego wykonania umowy
  • Zapłata z jakiegokolwiek tytułu
  • Podział majątku wspólnego małżonków