Na początek proponuję spotkanie, podczas którego – w ramach tzw. porady prawnej za wynagrodzeniem w kwocie 150 zł brutto – dowiaduję się na czym polega problem i jak dokładnie wygląda stan faktyczny. Jest to bardzo ważny etap, w trakcie którego ustalam co w danej sytuacji można zrobić i w jaki sposób oraz proponuję konkretne kroki i wyjaśniam w jaki sposób je podjąć, co zrobić lub napisać.

Jeśli trzeba rozpocząć postępowanie, to czasami potrzebne jest wezwanie przedsądowe, a czasami od razu można złożyć pozew lub wniosek wszczynający postępowanie. Jeśli sprawa jest już w toku, to należy przygotować odpowiedź na pozew lub odpowiedź na wniosek albo inne odpowiednie pismo, np. sprzeciw od nakazu zapłaty, odwołanie, apelację, zażalenie.

Czasami sama porada prawna wystarcza, ale jeśli nie, to przedstawiam cały harmonogram działania wraz z dokładnym wyliczeniem mojego wynagrodzenia, które nie zmieni się podczas współpracy i które oczywiście może być płatne w częściach.

Przede wszystkim sama zajmuję się sprawą, składam konieczne pisma i wnioski oraz osobiście jestem obecna na rozprawach, zaś zastąpienie mnie przez aplikanta zdarza się wyjątkowo. Dodatkowo w toku postępowania odbywają się potrzebne konsultacje i spotkania, a informacja o przebiegu sprawy odbywa się z mojej strony na bieżąco, telefonicznie lub mailowo.